Soorten donoren

 

Voor allogene stamceltransplantatie zijn vier soorten donoren te onderscheiden. 

 1. Familiedonor
  De donor wordt eerst binnen de familie gezocht (broers en zussen). Het zoeken naar een geschikte donor zorgt voor een spannende periode in jouw leven en dat van je familie. De kans dat een broer of zus geschikt is als donor, is 25%. Hoe meer broers en zussen je hebt, hoe groter de kans dat er een geschikte donor bij zit.
 2. Niet-verwante donor
  Als er in je familie geen geschikte donor te vinden is, wordt de wereldwijde stamceldonorbank ingeschakeld om zo een niet-verwante donor te vinden. Een niet-verwante donor wordt ook wel MUD genoemd: Matched Unrelated Donor. De laatste jaren lukt het steeds beter om een patiënt te matchen met een niet-verwante donor. Een dergelijke transplantatie heeft een even grote slagingskans als een transplantatie met een verwante donor.
  Als optie 1 of 2 niet beschikbaar is, worden de volgende typen donor als gelijkwaardige alternatieven beschouwd.

 3. Navelstrengbloed
  Transplantatie met navelstrengbloed. Hiervoor worden stamcellen uit de navelstreng gebruikt. Deze worden geoogst en later getransplanteerd. Hoewel een navelstreng niet zo veel bloed bevat, is het bloed wel ruimschoots voorzien van stamcellen die relatief eenvoudig geoogst en ingevroren kunnen worden. Voorheen werd dit navelstrengbloed uitsluitend gebruikt voor transplantatie bij kinderen. Tegenwoordig worden ook volwassenen getransplanteerd met navelstrengbloed van een of soms twee verschillende baby’s. Voordeel van stamcellen uit navelstrengbloed is dat ze zich nog kunnen aanpassen aan jouw afweersysteem. Bovendien is dit bloed snel beschikbaar, omdat het al ergens in een navelstrengbank opgeslagen ligt.
 4. Niet-geschikte verwante donor
  Tenslotte wordt er steeds vaker een stamceltransplantatie uitgevoerd met bloedstamcellen van een niet-geschikte verwante donor. Dat betekent dat een verwante die in eerste instantie niet geschikt wordt bevonden, toch als donor fungeert. Deze vorm van transplantatie wordt ook wel 'haplotransplantatie' genoemd.

Stamceldonatie

Stamceldonatie

Film met uitleg over stamceldonatie. Een stamceldonor en een ex-patiënt leggen uit wat stamceldonatie en stamceltransplantatie inhoudt.